Voor inschrijven of meer info, kan je mailen naar info@druyam.be of bellen naar 0471/135759

Na inschrijving voor de korte reeks Mindful Dru Yoga, kan je het bedrag van 40€ overschrijven op rekeningnummer BE91 9731 2003 2076 met vermelding van MDY Siloam) + je naam.Je kan ook contant betalen bij het begin van de reeks.

Na deelname aanhet Mindful Moment, kan je een vrije bedrage overschrijven, ter ondersteuning van de kloosterlingen van Plumvillage, via volgende link : donation.plumvillage.org